Korupcijos prevencija

Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centras yra suinteresuotas, kad teikinat Kultūros centro paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų.
Už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus yra numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.
Į Kultūros centrą gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie Kultūros centro darbuotojų padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.
Kultūros centre yra paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą. Apie Kultūros centro darbuotojų neteisėtus veiksmus prašome pranešti telefonu (8 45) 592 382 arba el. paštu ramygaloskc@gmail.com, pašto adresu Vadoklių g. 14, Ramygala. Anonimiškumą garantuojame.

 

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.
Apie korupcinio pobūdžio veikas taip pat galite pranešti: Specialiųjų tyrimų tarnybai, visa parą veikiančiu ,,karštos linijos“ telefonu (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt. Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Panevėžio esančiame Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22.

Panėvežio rajono Ramygalos kultūros centro korupcijos prevencija 2023-2025

Korupcijos prevencijos plano ataskaita 2023

Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centro dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas.

Veiksmų Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centre gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas.

Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centro korupcijos prevencijos 2020-2022 metų programa.