SCENINĖS RAIŠKOS STUDIJA

Vadovė Gabrielė Račinskienė
Sceninės raiškos studija skirta vaikams ir paaugliams. Šokio ir teatro dalykų turiniu ugdomos bendrosios studijos lankytojų kompetencijos; judesio raiškos integravimas į teatrinę raišką (kūryba, interpretacija); sceninės kalbos ugdymas; saviraiškos poreikio tenkinimas . Įvairių  šokių programos rengimas; scenografijos kūrimas; ugdomieji vaidybiniai žaidimai; teatrinės edukacijos; įsivertinimas, refleksijos.   Programos metu aplankomas bent vienas profesionalų pastatytas spektaklis.Kuriamos šokio ir  teatralizuotos programos vietos renginiams bei šventėms.
Žmonės, įgiję sceninę patirtį, geriau „mato“, „girdi“ ir kontroliuoja daugelį sceninės raiškos priemonių: kūną, žodį (balsą), išvaizdą, padėtį erdvėje, kartu pagerina bendravimą  – išsiugdo tarpasmeninį intelektą.