MENŲ VIRTUVĖ

Vadovės  Ernesta Liužinienė ir Simona Dyraitė – Medišauskienė
Programa skirta menų (dailės, dainavimo, teatro, šokio) raiškos metodais atskleisti vaikui jį supančio pasaulio harmoniją. Bendro užsiėmimo metu vaikai ugdys asmenines, socialines,  iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas. Skirtingų menų integravimas skatins juos mąstyti, atrasti, tirti, drąsiai kelti idėjas, suvokti pasaulį visais jutimais, tapti jautriu, pastabiu dėmesingu, smalsiu bei kuriančiu žmogumi. Programos metu vyks įvairių meninių programų rengimas, interpretavimas, vertinimas, refleksijos; sceninio įvaizdžio: kostiumų kūrimas, dekoracijų gaminimas; ugdomieji vaidybiniai žaidimai; dainavimo bei teatro edukacijos; teatralizuotų programų kūrimas vietos renginiams bei šventėms.
Programa praturtins vaikų užimtumą, kadangi tai ne tik puiki edukacinė veikla skatinanti darbą komandoje, ugdantį socialinius, asmeninius, komunikavimo, mokėjimo mokytis ir kitas kompetencijas, bet ir papildanti mokymo įstaigų formaliąsias programas.