Teatro trupė „Ąžuolynė”

MENO VADOVĖ AUDRONĖ PALIONIENĖ

TEL.: 8 626 78300

Mėgėjų teatras „Ąžuolynė“ gyvuoja nuo 2014 m. sausio, kolektyvui yra suteikta II kvalifikacinė kategorija. Jo veikloje dalyvauja įvairaus amžiaus meno mėgėjai, norintys realizuoti gebėjimus bei tobulinti savo asmenybę per meninę raišką. Kolektyvas yra atviras ir mielai priima naujus narius.
 Kviečiame !
Mėgėjų teatras savo veikla ugdo visuomenės kūrybiškumą ir iniciatyvumą, formuoja vidinį žmonių poreikį dalyvauti kūrybinėje meninėje veikloje, sudaro tinkamas sąlygas jų saviraiškai, suteikiant trupės nariams meno ir aktorinio meistriškumo pradmenis, nuolat ugdant ir lavinant jų gebėjimus.

Teatro kolektyvas stato spektaklius ir pristatyto juos visuomenei, dalyvauja kultūros centro organizuojamuose renginiuose ar įvairiuose projektuose; rajono, šalies bei tarptautiniuose festivaliuose. Dalyvavo 2018-ųjų metų Dainų šventės Teatro dienoje „Sau, Tautai, Žmonijai“.

„Ąžuolynės“ kūrybinė veikla:

Komiška miniatiūra „Ech, tie naujokai!“, pagal Vytautę Žilinskaitę 2014 m.
Miniatiūra: „Gimimas“, sukurta Lietuvos valstybės dienos projektui „Čia mūsų žemė“, 2016 m.
Spektakliai: „Septynios ožkenos“, K. Sajos komedijos motyvais  2015 m.
„Pergyventų jausmų atogarsis“, partizano Balčio dienoraščio motyvais 2015 m.
„Eglės namai“, Gražinos Mareckaitės baladė 2016 m.
„Kad sugrįžčiau“,  pastatytas knygos apie Motiną Mariją Kazimierą Kaupaitę pristatymui, scenarijaus autorė A. Palionienė, 2017 m.
„Amžinas keleivis“, Vydūno kūrybos motyvais, 2017-2018 m.
„Laiko lašai“, Pauliaus Širvio kūrybos ir prisiminimų motyvais, scenarijaus autorė A. Palionienė