Jaunimo teatras „VA TAIP VA!”

MENO VADOVĖ AUDRONĖ PALIONIENĖ

TEL.: 8 626 78300

Jaunimo teatras nuo 2015 m. Kolektyvui yra suteikta II kvalifikacinė kategorija.

Nuo 2018 m. kolektyvo vardas „Va taip, va!“
Jaunimo teatras sceninės raiškos metodais ugdo dvasines, kūrybines ir fizines jaunuolių išgales, padeda įgyti bendrąją meninę kompetenciją, reikalingą saviraiškai ir aktyviam dalyvavimui meninėje kūryboje ir šiuolaikiniame kultūriniame gyvenime. Tenkina dalyvių sociokultūrinius poreikius, ugdo jų kūrybinį mąstymą, stimuliuoja kūrybinę vaizduotę stebint, analizuojant, vertinant, interpretuojant, kuriant.

 Veikla:

Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų konkurso „Šimtakojis“ Panevėžio rajono nominantas.
Pasirodymus yra pristatęs ne tik Panevėžio rajone, bet ir  Panevėžio muzikiniame teatre, Pažaislio festivalyje Kaune, šalies teatrų festivalyje Šeduvoje,  regioniniame „Šimtakojo“ konkurse Ignalinoje.

Pastatyti spektakliai:

Poetinė muzikinė kompozicija „Po Dievo dangumi – mano tauta“, scenarijus Audronė Palionienės, 2015 m.
Muzikinė pasaka „Eglė Žalčių karalienė“, pagal Salomėją Nerį, 2016 m.
„Raistakalnis arba Auksinės žuvelės paslaptis“, Jeronimas Laucius, 2017-2018 m.
Komiška miniatiūra „Ohoho“, 2019-2020 m.