Finansinių ataskaitų rinkiniai

2019 metai

I ketv.

II ketv.

III ketv

Metinė ataskaita

2020 metai

I ketv.

II ketv.

III ketv

Metinė ataskaita

2021 metai

I ketv.

II ketv.

III ketv

Metinė ataskaita

2022 metai

I ketv.

II ketv.

III ketv

  • 2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  • Veiklos rezultatų ataskaita
  • Finansinės būklės ataskaita
  • Vsafas