Ramygalos AJC
Ramygalos AJC
Ramygalos AJC Ramygalos AJC

Turite klausimų, teiraukitėsTel. : (8-45) 592382

Atviras jaunimo centras

Atviras jaunimo centras tai saugi erdvė, skirta susirinkti jauniems žmonėms, dalintis idėjomis ir jas įgyvendinti, tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti, taip pat atrasti ir realizuoti save įvairiose veiklose bei prasmingai leisti laiką. Tai erdvė būti savimi.

Jaunimo darbuotojos Ernesta ir Gabrielė kartu su besilankančiais jaunuoliais planuoja ir organizuoja įvairias veiklas. Čia jaunimas gali rasti erdves savirealizacijai.Ramygalos atviro jaunimo centre dirbančios jaunimo darbuotojos vykdo individualų ir grupinį darbą su jaunimu, teikia konsultavimo, informavimo, prevencines, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas laisvalaikio bei su jauno žmogaus ugdymu susijusias paslaugas. Ypatingas dėmesys skiriamas mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar nenori įsitraukti į jaunimo veiklą.

AJC jaunuoliams nebūtina kasdien kiekvienam kažką reikšmingo nuveikti. Čia galima ir tiesiog pabūti, išgerti kartu arbatos ir ramiai pakalbėti tarpusavyje ar su jaunimo darbuotojais.


Dėl įsigaliojusio Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ informuojame:  Dalyvaudami renginyje Kultūros centro patalpose ar Kultūros centro organizuojamame renginyje už kultūros centro ribų, galite būti užfiksuoti vaizdo medžiagoje (fotografija, video). Vaizdo medžiagoje užfiksuoti asmenys nebus identifikuojami ir jų asmens duomenys nebus skelbiami be jų sutikimo.